Zamknij
 

QUIZ

Jak dobrze znasz mapę Europy? Sprawdź się w geograficznym quizie!

ROZWIĄŻ QUIZ


Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Ubieranki.Eu, prawa i obowiązki użytkowników oraz administratorów. Każdy użytkownik sieci Internet korzystający z serwisu Ubieranki.Eu oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
1) Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca zgodnie z prawem polskim zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego.

2) Każdy użytkownik ma prawo przeglądania zawartości strony dostępnej bez konieczności logowania w serwisie. Ponadto użytkownicy mogą dobrowolnie zarejestrować się w serwisie Ubieranki.Eu, podając swoje dane, na których przetwarzanie do celów działalności naszej witryny wyrażają zgodę zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 1997r. Nr133, poz. 883) do momentu usunięcia ich z bazy danch. Oprócz tych danych przetwarzamy również adresy IP komputerów, z których korzystają użytkownicy, na co również korzystając z serwisu wyrażają oni zgodę.

3) Administracja ze swojej strony zapewnia możliwość edycji lub usuwania przez użytkowników wszystkich danych osobowych w dowolnym momencie. Ponadto administratorzy mają prawo do usunięcia danych użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności, gdy użytkownik podaje się za administratora, co jest niedozwolone lub w inny sposób narusza postanownienia regulaminu.

4) Podając adres e-mail, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail wysyłanych automatycznie przez oprogramowanie serwisu Ubieranki.Eu oraz wiadomości wysyłanych przez administrację, w tym również zawierających treści reklamowe.

5) Użytkownik pisząc komentarz lub uzupełniając jakikolwiek formularz na łamach serwisu Ubieranka.pl zobowiązuje się do przestrzegania zasad netykiety, w szczególności do dostosowania treści do wieku osób odwiedzających stronę, niestosowania wulgaryzmów i zwrotów obrażających osoby trzecie, niepodawania adresów innych stron www w miejscach, w których nie jest zaznaczone inaczej.

6) Administracja zobowiązuje się zapewnić odpowiednie filtrowanie treści znajdujących się na stronie Ubieranka.pl Jednak nie ponosi ona odpowiedzialności za treści dodawane przez użytkowników.

7) Użytkownicy nie przestrzegający regulaminu mogą zostać ukarani bez wcześniejszego ostrzeżenia poprzez zbanowanie (wyłączenie możliwości dodawania komentarzy lub korzystania z profilu). W drugim przypadku adres e-mail użytkownika zostaje wpisany na czarną listę, a pozostałe dane zostają usunięte z bazy danych.

8) Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania o nich użytkowników.